Kako napraviti providnu sličicu u GIMP-u?

Kako od obične sličice koja se nalazi sa leve strane napraviti providni deo ove sličice koja se nalazi sa desne strane?

Kada se otvori GIMP, pronaći sličicu od koje bi trebalo da se napravi deo sličice koji će biti providan. Potom u GIMP-u odabrati u Toolboxu opciju Fuzzy Select Tool:

Nakon toga kliknuti na prozor slike koja je otvorena i uraditi sledeće kako je opisano na slici:

Potom ići na prozor Layers, Channels, Paths, Undo – Brushes, Patterns, Gradients i uraditi sledeće kako je opisano u slici:

Nakon ovoga kliknuti ponovo na prozor slike koja je otvorena, pritisnuti taster Delete, i pojaviće se površina slike koja će se kada se sačuva videti providno:

Nakon ovoga sačuvati novu sliku.