KNOPPIX 7.6.0 dostupan za preuzimanje

KNOPPIX pod verzijom 7.6.0 sa ADRIANE 1.7 (glasovnim sistemom za slabovide i slepe osobe), koji je baziran na Debian (Jessie) sistemu i koji se pokreće direktno sa DVD-a i USB-a, postao je dostupan za preuzimanje. Uz KNOPPIX 7.6.0 uključene su sledeće sistemske komponente i aplikacije: Linux Kernel 4.2.2, Xorg 7.7 (core 1.17.3), grafička okruženja LXDE (sa PCMANFM 1.2.3 upravljačem fajlova), KDE 5.4 i GNOME 3.18, za virtuelno upravljanje Wine 1.7.50 i qemu-kvm 2.4, Orca 3.18.2 za Compiz okruženje, za bitcoin upravljanje electrum 2.5.4, aplikacije za 3D dizajniranje i 3D štampanje u koje su uključeni OpenScad (za izradu 3D cad objekata), Slic3r (za kreiranje i štampanje 3D modela na 3D štampače), Blender i Freecad, kao i softverska lista od preko 3500 softverskih paketa koji dolaze uz Knoppix 7.6.0…

Advertisements