KNOPPIX 7.4.1 dostupan za preuzimanje

KNOPPIX pod verzijom 7.4.1, koji je baziran na Debian sistemu i koji se pokreće direktno sa DVD-a, postao je dostupan za preuzimanje. Uz KNOPPIX 7.4.1 uključene su sledeće (nadograđene u odnosu na Knoppix 7.4.0) sistemske komponente i aplikacije: Linux Kernel 3.16.2, Xorg 7.7 (X.Org Server 1.16.0), Compiz 0.9.12.0, Libre Office 4.3.1, GIMP 2.8.10, veb čitači Chromium 36.0.1985.103 i Firefox/Iceweasel 32.0 sa integrisanim AdBlockPlus 2.6.4 i NoScript 2.6.8.36 dodatkom za zaštitu, grafička okruženja LXDE (sa upravljačem fajlova PCMANFM 1.2.1 i integrisanom sistemskom aplikacijom za slabovide i slepe osobe ADRIANE), KDE i GNOME, Wine ver. 1.7, Virtualbox ver. 4.3.14 i qemu-kvm 2.0.0, bitcoin core 0.9.2.1 za korišćenje Bitcoin valute…

Advertisements