Linux Mint 16 dostupan za preuzimanje

Linux Mint 16 pod kodnim imenom „Petra“, posle 6 meseci razvoja ovog sistema i razvoja Cinnamon 2.0 grafičkog okruženja od strane programerskog tima od 28 ljudi, postao je dostupan za preuzimanje u Cinnamon i Mate izdanju. U okviru Linux Mint 16 Cinnamon i Mate izdanja uključene su sledeće komponente: Cinnamon 2.0 (u okviru Linux Mint Cinnamon izdanja), MATE 1.6 (u okviru Linux Mint Mate izdanja), MDM 1.4, Linux kernel 3.11 i kompatibilna Ubuntu 13.10 baza paketa, sigurnija nadogradnja kernel-a, brže podizanje sistema, bolja EFI podrška, bolja podrška za Steam koja je uključena u repozitorijumima preko Softerskog menadžera…

Linux Mint 16 „Petra“ u Cinnamon i Mate izdanjima su dostupna za preuzimanje od 30. novembra 2013. godine, a u KDE i Xfce izdanjima su dostupna za preuzimanje od 22. decembra 2013. godine.

Advertisements