Dream Studio 12.04.3 dostupan za preuzimanje

Dream Studio 12.04.3 – distribucija namenjena profesionalcima koji se bave grafičkim dizajnom, obradom videa, komponovanjem muzike, izradom publikacija i internet strana, dostupna je za preuzimanje na jednom DVD-u.

U Dream Studio na DVD-u pod verzijom 12.04.3 su uključene sledeće izmenjene i nadograđene aplikacije: Linux Kernel 3.8, Lightworks for Linux Beta, CinePaint 1.0, Ardour 3.2, Cinelerra 4.4, SlowMoVideo 0.3, SynfigStudio 0.64, Ivy Bridge Support, Blender 2.67, GIMP 2.8.4, Inkscape 0.48.4…

Advertisements