Libre Office 3.6 dostupan za preuzimanje

Dokument Fondacija je predstavila Libre Office 3.6. U Libre Office 3.6 uključene su nove mogućnosti: uvoz Corel Draw fajlova, integracija sa Alfersco-m preko CMIS protokola i ograničena Share Point integracija, zaštita izvoza PDF fajla u vidu vodenog žiga (watermark), poboljšana je auto-format funkcija za tabele u tekst dokumentu, uključen je uvoz Microsoft SmartArt fajlova za tekst dokument i poboljšano je CSV rukovanje i uključena je nova spleš slika za startovanje Libre Office-a i uključene su nove lepe prezentacione glavne stranice za Libre Office.

Advertisements