Fedora 17 dostupna za preuzimanje

Fedora zajednica i Red Hat su izdali novu verziju Fedore 17 na DVD-u pod kodnim imenom „Beefy Miracle“. U Fedori 17 je uključeno grafičko okruženje Gnome 3.4, uključena je nova aplikacija Gnome-boxes koja omogućava olakšan pristup virtuelnim mašinama (virtuelnom okruženju), program za crtanje i obradu slika GIMP 2.8, kao i cloud tehnologije i upravljanje sa udaljenih servera među kojima je JBoss Application Server (AS) 7 koji pokreće Java EE aplikacije, oVirt server za virtuelno upravljanje za sistemske administratore i OpenStack cloud…

Advertisements